Media

Median akkreditointi 1. lokakuuta 2024 mennessä.
Media accreditation by October 1, 2024.

Median akkreditoituminen tapahtuu sähköpostilla, otsikkokenttään tulee kirjoittaa AKKREDITOINTI/MEDIAN NIMI.
Accreditation of the media takes place by e-mail, in the title field you must write ACCREDITATION/NAME OF THE MEDIA.

Hyväksytyille median edustajille lähetämme vahvistuksen sähköpostitse.
We will send confirmation by e-mail to approved media representatives.

Mediapassin voi noutaa Nordic Fitness Expon infopisteestä pääovien vierestä messupäivinä kello 08:30 alkaen.
The Mediapass can be picked up at the Nordic Fitness Expo information point next to the main doors on fair days from 08:30.

HUOM: Mediapassi on henkilökohtainen
NOTE: Media pass is personal.

Medialle on varattu kilpailualueelta rajattu määrä nimeämättömiä istumapaikkoja.
A limited number of unassigned seats in the competition area have been reserved for the media.

– Mediapassin saaneet henkilöt eivät saa lähettää/striimata livekuvaa SM-kilpailuista tai muista NFE kilpailuista kuten mm. Instagram, Snapchat, Facebook ja muut suoratoistoapplikaatiot.
People who have received a Mediapass are not allowed to send/stream a live picture of any competitions, like Instagram, Snapchat, Facebook and other streaming applications.

Akkreditointipyyntö Nordic Fitness Expo –tapahtumaan
Median nimi / Name of the Media:
Yhteyshenkilö tai esimies / Contact person or supervisor::
Puhelin/Phone:
Email:
Akkreditoitava henkilö / Accredited person:
Toimenkuva / Work description:
Puhelin/Phone:
Email:

Akkreditoinnit ja median toimintaan liittyvät kysymykset ja haastattelupyynnöt
Questions and interview requests related to accreditations and media operations:
kp.ourama@kpfitness.fi

Pysäköintimaksu / Parking fee
10 euroa sisään ajettaessa Lahden Messukeskuksen pysäköintialueelle. Pysäköinnin voi maksaa vain korttimaksulla.
10 euros when driving into the Lahti Messukeskus parking lot. Parking can only be paid for by card.

 

Yhteistyössä SEO-markkinoinnin kanssa